Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Please read the forum rules before posting.Check if you are posting in the correct category.The Off Topic section is not meant for discussing Cookie Clicker.

My new mixtape

itsIndyitsIndy Member Posts: 229 ✭✭✭
My new supa hot water mixtape "iitz ya boii iindy" is thunderraping the shelves in 2018 available only at Walmart.
$5.99
Cop it before it sells out

sue me.
test

Comments

 • ShadowofReverseShadowofReverse Member Posts: 469 ✭✭
  If a̕ny͢o̡n̵e bu̷ys͏ t̡h̸is͡,͜ ̧t̀hey ̨b̴e͢t͞ter ho̴p҉e̕ ̨to̢ ̡Go͘d t͡he̛y̨ d̀on't̨ st҉e͘p̷ foo͏t͜ in̨to͢ S̀u̴b͢wa̸y, ̢b͜e͠cau̸s̷e ͟t͞h͡ey ̷do͡n͡'͡t ̵śer͝v̨e͝ ̢th͏ing͢s ͠t͠h͠a̡t ̨a͏r̀en͞'̢t fr͢es͘h.
  W͟͡è ҉̴à̷̧r̸e̢͠ ͢͝d̷̶͢o͜͟n͠é̛ ̡͜w̛͢it̨͝h̀ ̸͞b̡e͝ing͘͞ ̶k̷͞͠n͢ǫ̵w̶͟n͏ ̀á͡s̴ ̶͞s͠i̸̴͝m̨͏p̷̨͡le ̸́cr̸e͡͡a̵t̡̧̀u͟͞͡ŗes̨̀.̸ ̸Fr̸͘͜ȩ̴ą̶̧ķs̵͠.̡͢͡ ̕҉A̡͢͢b̧̡́om͘҉̸i̕͏ną̴͜t́͡҉i͟͞͝on̡̢s̸̨. ̨̛͟G͜l̨i̷͘tc͜͏h͠es̸.͝
 • itsIndyitsIndy Member Posts: 229 ✭✭✭

  If a̕ny͢o̡n̵e bu̷ys͏ t̡h̸is͡,͜ ̧t̀hey ̨b̴e͢t͞ter ho̴p҉e̕ ̨to̢ ̡Go͘d t͡he̛y̨ d̀on't̨ st҉e͘p̷ foo͏t͜ in̨to͢ S̀u̴b͢wa̸y, ̢b͜e͠cau̸s̷e ͟t͞h͡ey ̷do͡n͡'͡t ̵śer͝v̨e͝ ̢th͏ing͢s ͠t͠h͠a̡t ̨a͏r̀en͞'̢t fr͢es͘h.

  heard joke before try again
  test
 • ¤RunninginReverse¤¤RunninginReverse¤ Member, Friendly Posts: 15,448 ✭✭✭✭✭
  itsIndy said:

  If a̕ny͢o̡n̵e bu̷ys͏ t̡h̸is͡,͜ ̧t̀hey ̨b̴e͢t͞ter ho̴p҉e̕ ̨to̢ ̡Go͘d t͡he̛y̨ d̀on't̨ st҉e͘p̷ foo͏t͜ in̨to͢ S̀u̴b͢wa̸y, ̢b͜e͠cau̸s̷e ͟t͞h͡ey ̷do͡n͡'͡t ̵śer͝v̨e͝ ̢th͏ing͢s ͠t͠h͠a̡t ̨a͏r̀en͞'̢t fr͢es͘h.

  heard joke before try again
  I'll try.

  I've seen hotter things in a meat freezer, and I'd rather be on a meat hook than listen to this shit.
 • itsIndyitsIndy Member Posts: 229 ✭✭✭

  itsIndy said:

  If a̕ny͢o̡n̵e bu̷ys͏ t̡h̸is͡,͜ ̧t̀hey ̨b̴e͢t͞ter ho̴p҉e̕ ̨to̢ ̡Go͘d t͡he̛y̨ d̀on't̨ st҉e͘p̷ foo͏t͜ in̨to͢ S̀u̴b͢wa̸y, ̢b͜e͠cau̸s̷e ͟t͞h͡ey ̷do͡n͡'͡t ̵śer͝v̨e͝ ̢th͏ing͢s ͠t͠h͠a̡t ̨a͏r̀en͞'̢t fr͢es͘h.

  heard joke before try again
  I'll try.

  I've seen hotter things in a meat freezer, and I'd rather be on a meat hook than listen to this shit.
  punchline is lacking, the aftertaste of this joke 10/10 will leave the reader feeling dumb about what they just read ty again
  test
 • ViniVini Member Posts: 2,841 ✭✭✭✭✭
  itsIndy said:

  Cop it before it sells out

  You're already a sellout.

 • ¤RunninginReverse¤¤RunninginReverse¤ Member, Friendly Posts: 15,448 ✭✭✭✭✭
  edited July 3
  Vini said:

  itsIndy said:

  Cop it before it sells out

  You're already a sellout.
  Holy shit, roasted.
 • itsIndyitsIndy Member Posts: 229 ✭✭✭
  Why sellout when you can be SELLIN DOPE TRACKS?

  Vini said:

  itsIndy said:

  Cop it before it sells out

  You're already a sellout.
  Holy shit, roasted.
  Fuck off mate
  test
 • BrainstormBrainstorm Member Posts: 10,386 ✭✭✭✭
  Your mixtape built the "wall" in walmart
  "Calm your caps, bro." -Brainstorm

  the following link is the best thing that could happen to you: http://forum.dashnet.org/discussions/tagged/brainstormgame

  Currently managing a large-based forum game.. DashNet RPG! Play it now: http://forum.dashnet.org/discussion/15882/dashnet-rpg-dashnets-greatest-forum-game-of-all-time
  Dashnet RPG Pastebin: https://pastebin.com/6301gzzx
 • itsIndyitsIndy Member Posts: 229 ✭✭✭

  Your mixtape built the "wall" in walmart

  turns out walmart has many walls :O
  test
Sign In or Register to comment.